Prečo sa človek cíti ako obeť? Čo sa odohrávalo v rodovom rodinnom systéme, keď v ňom existuje agresor a obeť? Čo nesú obete, a kde sa v nich berie tak veľa utrpenia? Čo v sebe nesú ľudia, ktorí sa k ostatným chovajú agresívne? Čo to znamená? Jedná sa o agresívne chovanie niekoho z predkov v rodovom systéme? Agresor sa môže nachádzať v generácii predkov, o kt. už nemáme žiadne informácie.
Agresia je spôsob, ako uvoľniť napätie v tele. Medzi ďalšie spôsoby, ako znížiť napätie, patrí alkohol, drogy a hazardné hry. V rodinných konšteláciách vieme zistiť, že vnútorné napätie pochádza od jedného z predkov., je neovládateľné, a vyžaduje určité riešenie. Takéto napätie človeka ničí a zároveň vzniká nevedomá túžba byť bližšie k smrti. Pre ľudí, kt. predkovia sa niečím previnili býva náročné v živote vyvíjať akúkoľvek aktivitu. Z lojality voči svojmu systému sú pasívni a často neúspešní. Každý, kto popiera svoju vinu ( vojaci, dôstojníci, ktorí sa zúčastnili vojenských akcii, pri tom hovoria, že s tým nemajú nič spoločné), v ďalších generáciách vytvárajú agresorov a obete. Pre potomka je kvôli lojálnosti náročné, aby sa vzdal role obeti alebo agresora. Avšak až ten, kto nesie kríž obete a dokáže do svojho srdca vpustiť lásku k páchateľovi, prenechá agresorove činy jeho vlastnému svedomiu. Ak sa budete k agresorom chovať s úctou, tak až potom zmizne potreba sa obetovať. Podstatné je prijať minulé osudy predkov. ( Prijať, neznamená „ súhlasiť“.) Uvedomiť si, že „ takto to osud zariadil“, minulosť nedokážeme zmeniť, a kým s láskou a kľudom nedokážeme odsúhlasiť minulé osudy predkov, kým stále budeme v srdciach nevedomky nosiť hnev a nenávisť, dovtedy budeme niesť kríž minulosti so sebou. Až keď v srdci pochopíme, že udalosti minulé boli osudmi našich predkov, až potom dokážeme vykročiť voľne do vlastnej budúcnosti …slobodní a nezaťažení krivdami, ktoré zmeniť nedokážeme…V rodinných konšteláciách býva takéto správanie predkov jasne pozorovateľné. Takéto situácie samozrejme v konšteláciách riešime, a zaujímavé je, že klient to dokáže navnímať a precítiť s porozumením.