Jedným z dôvodov, prečo sa dieťa v dospelosti nedokáže odpútať od rodičov, môže byť strata väzby dieťaťa a rodiča v detstve. Rodičia sú pre dieťa životne dôležití, jednak tým, že mu dajú život a prvé mesiace- roky zabezpečujú dieťaťu základné životné potreby, akými sú:  strava, bezpečie, ochrana, láska..pozornosť…atď.  Existuje  niekoľko situácii, ktoré môžu viesť k strate väzby medzi dieťaťom a rodičom.

  1. Dočasné odlúčenie dieťaťa v rannom detstve od matky alebo otca – vzniká prerušenie prúdenia lásky.
  2. Strata väzby k rodičom v dôsledku dlhodobého odlúčenia. ( Dlhodobé ochorenie rodiča, opustenie dieťaťa, zanedbanie, neplnenie si základných rodičovských povinností..)
  3. Strata väzby v dôsledku emocionálnej nedostupnosti.  V tomto prípade sa rodič fyzicky nachádza vedľa dieťaťa, ale emocionálne je neprítomný, a tak dieťa stráca  pocit bezpečia. Vníma to tak, že sa na rodiča nemôže spoľahnúť. V určitej fáze dieťa začína hľadať príčiny tohto správania rodičov v sebe, ale nastane okamžik, kedy si dieťa uvedomí, že sa k rodičom už nedokáže emocionálne dostať. Zmocní sa ho zúfalstvo, sklamanie a zlosť a postupne stráca  k rodičovi rešpekt a úctu. Rodič zase  necíti vo vzťahu k dieťaťu blízkosť.

V týchto prípadoch dieťa stráca dôveru v rodiča. Neskôr, keď odlúčenie skončí a dieťa sa s rodičom opäť stretne, dieťa si väzbu s rodičom nevytvorí, pretože  má strach z opakovanej straty blízkosti rodiča . Čím skôr dôjde k odlúčeniu dieťaťa od rodiča, a čím dlhšie odlúčenie trvá, tým je ťažšie si jeho dôveru opäť získať. Vzájomné prúdenie lásky je silne narušené. Dieťa nemôže ďalej prijímať rodičovskú lásku a starostlivosť, a tak pokračuje ďalej v hľadaní bezpečia a istoty. V dospelosti môže potom človek tento vzťah premietnuť do svojho partnera alebo do vlastných detí. Dôsledky prerušeného prúdenia lásky sa môžu prejaviť v osobnom živote, ale tiež v podobe rôznych symptómov alebo ochorení.

Na rodinných konšteláciách vyplávajú na svetlo príčiny zlého vzťahu dieťaťa s rodičmi. Mnoho krát je príčinou, prečo si klient nedokáže nájsť uspokojujúci partnerský vzťah jeden zo spomínaných bodov. Aj v takýchto situáciách dokáže pomôcť metóda rodinných konštelácii, pretože  veľa krát dynamika konštelácii poukáže napríklad na to, že rodič bol emocionálne nedostupný, z dôvodu, že celé roky bola jeho duša „ obsadená“ bolesťou kvôli strate niekoho blízkeho ( možno rodič zažil skorú smrť vlastného rodiča, prípadne smrť dieťaťa a pod.) V takýchto prípadoch jednoducho rodič nedokáže dať dieťaťu emocionálne viac, ako  dával.  Veľká časť  života  rodiča bola  spojená so smrťou blízkeho, a možno je rodič  stále  plný bolesti. Takýto človek, aby dokázal žiť ďalej všetkú svoju silu zameria na vytesnenie bolesti. Toto potláčanie  pocitov človeku odoberá veľkú časť životnej energie, a potom rodič nie je schopný cítiť blízkosť s dieťaťom alebo partnerom.