Terapeuti sa často stretávajú  s problémami akými sú :  perfekcionizmus, prokrastinácia,  nadmerné pochybnosti o sebe samom, nedostatok vytrvalosti alebo podceňovanie sa. Pokiaľ  sa tieto psychologické bloky neodstránia, pravdepodobne bude klient na ceste k svojim vytýčeným cieľom dosahovať iba nepatrných výsledkov.  Podstatou  je rigidný a extrémny spôsob uvažovania ( iracionálne myslenie). Rigidné myslenie, môže mať podoby ako : musím, mal by som…Z tohto uvažovania plynú tri hlavné extrémne závery:

  1. prehnane negatívne myslenie ( nič už nemôže byť horšie..)
  2. nízka frustračná tolerancia
  3. podceňovanie seba alebo ostatných

Prokrastinácia sa dá charakterizovať ako  odkladanie vecí na neskôr. Prokrastinácia je často popisovaná ako „zlodej času“. Je to v podstate nedostatočná sebadisciplína. Svojou zotrvávajúcou neschopnosťou jednať okrádame sami seba o čas. Ľudia, ktorí sa čím ďalej, tým viac trápia, kvôli  svojim prokrastinačným návykom, sa obávajú, že  svojim životom mrhajú, a aj tak sa vyhýbajú krokom, ktoré by im mohli pomôcť nakladať s časom účelnejšie. ( Knaus 1998:7). Sú dva druhy prokrastinácie: špecifická – napríklad neustále neskoré podávanie daňového priznania, alebo chronická – týka sa viacerých situácii  v živote, napríklad: neustále odkladanie zdĺhavých a nudných činností, ktorých dokončenie si  vyžaduje isté úsilie. Táto chronická prokrastinácia býva spájaná s depresiou, vinou, zlými výsledkami zo skúšok, úzkosťou, neurotickosťou, iracionálnym uvažovaním, podvádzaním a nízkou sebadôverou. Prokrastinácia je jedným s hlavných dôvodov, prečo si mnohí ľudia neuvedomujú svoj skutočný potenciál.