Čo sme si nevzali (v detstve od rodičov), to nemôžeme dávať ďalej. Má to ďalekosiahle následky pre partnerský vzťah. Mnohí z nás si predstavujú ideálneho partnera, ale s ideálnym partnerom nemôže nik „rásť“. Kto by bol pre mňa ideálny partner? Ľudia si podvedome vyberajú partnera podľa vzoru matky a otca. Takéto vzorce sa nám opakovane ukazujú pri rodinných konšteláciách. Ale čo vznikne z takého partnerského vzťahu?  Každý z partnerskej dvojice vyrástol v inej rodine s inými problémami a pri ich zvládaní vyrástol „určitým“ spôsobom. Teraz sa títo dvaja stretnú, sú rozdielni, takže sú si navzájom výzvou. Ak sa berú  takí, akí sú, bez zámeru zmeniť toho druhého, môžu jeden na druhom vyrásť. To je jediný predpoklad. Potom môžeme problémy, ktoré  prichádzajú do vzťahu vidieť celkom inak. Môžem ich oceniť, pretože rast robí partnerský vzťah plnším a šťastnejším.