Budhisti hovoria o akejkoľvek realite, ako o “ činnosti mysli“ ( „action of Mind“) – to je ich definícia karmy. Tým, že spracujeme emócie, zmeníme modely ( v mentálnom tele), tým sa karma danej situácie rozrieši, uvoľní. Tým, že zmeníme minulosť ( vnímanie minulosti), tým vytvoríme zmeny v súčasnosti a teda máme šancu na zmenenú budúcnosť.

Skúsenosti  z minulých životov tiež vplývajú na našu dušu, a tiež na astrálne a energetické pole. Tento proces sa nazýva karma. Vstupuje do nášho tela v okamžiku, kedy sa duša po narodení spojí s fyzickým telom. Behom života priťahuje karma skúsenosti z predchádzajúceho života, čím sa zosilňuje vplyv na auru a karma potom nachádza cestu k čakrám a nakoniec aj k fyzickému telu. Čím ďalej prenikne karma do energetického systému, tým má väčší vplyv. Negatívne myšlienky, či už naše vlastné, z tohto, či minulého života alebo myšlienky cudzieho pôvodu, priťahujú negatívnu Ki ( čchi) alebo ju dokonca vytvárajú  a postupne pôsobia na  naše  energetické pole tým, že bránia priechodu  zdravej Ki ( čchi), čím potláčajú  funkcie telesných orgánov. Liečiteľ uzdravuje tým spôsobom, že vytvorí pozitívnu Ki a pošlú ju na miesta, kde lokalizovali negatívnu Ki, či už do aury alebo priamo do fyzického tela.  Pretože energia REIKI je univerzálna vesmírna energia, vie presne, kde sa v energetickom systéme človeka nachádza negatívna Ki, a čo má urobiť aby sa človek uzdravil. Spravidla majú negatívne pocity, choroby, myšlienky oveľa nižšiu frekvenciu, ktorou narúšajú zdravé vibrácie nášho energetického poľa a teda aj orgánov v tele. Univerzálna vesmírna energia Ki, ktorá prúdi z rúk liečiteľa má niekoľko násobne vyššiu frekvenciu. Keď je táto energia „ vyslaná“  do tela, jednoducho negatívna Ki nie je schopná naďalej udržať  na svojom mieste. Energia REIKI svojou vysokou pozitívnou frekvenciou harmonizuje ako telo, tak aj dušu.  Ak je telo oslabené napríkad dlhodobou chorobou, môže REIKI pomôcť dodaním ušľachtilej  pozitívnej Ki podporiť orgány  a nastoliť v tele rovnováhu. Na hlbšej úrovni človeka potom môže REIKI preprogramovať jeho podvedomie, čo sa často aj stáva. Klientovi sa uvoľnia negatívne myšlienky, pocity, či spomienky a dokonca sa istým spôsobom čistí aj karma.