Je už dlhšiu dobu známe, že našim telom prúdi elektrický prúd. Tento prúd využíva hlavne  náš nervový systém a podieľa sa na  automatickom vegetatívnom riadení nášho tela. Každý orgán a každé tkanivo sú spojené s našim nervovým systémom. Z mozgu týmto systémom putujú riadiace signály k uskutočneniu a kontrole rôznych telesných aktivít. Elektrický prúd nájdeme v bunkách nášho tela aj medzi nimi. Tento systém je riadený mozgovými bunkami a priamo sa zúčastňuje na procese uzdravenia. Ak je nejaká časť tela poškodená, nervový systém v tom mieste vytvorí  elektrický potenciál, ktorý telo na toto poškodenie upozorní. Pomocou tohto systému telo na poškodené miesto vyšle svoje záchranné mechanizmy, akými sú biele krvinky. Tento nervový systém reaguje veľmi citlivo aj na vonkajšie magnetické pole. Keď vodičom prechádza el. prúd, vždy sa okolo neho vytvorí magnetické pole. Elektrické prúdy v ľudskom tele tiež vytvárajú magnetické polia, ktorým hovoríme „ biomagnetické pole“ alebo „ biopole“. Už pár rokov, je toto pole možné zmerať, a je známe, že najsilnejšie biomagnetické pole má srdce. Je merateľné ešte vo vzdialenosti 4,5 metra. Mozog a orgány majú svoje vlastné biomagnetické polia s rôznymi frekvenciami a vzájomne sa interferujú.  Keď je orgán zdravý, má jeho pole určitú  frekvenciu.  Akonáhle ochorie, automaticky sa mení aj frekvencia.  Všetky tieto biomagnetické polia spoločne tvoria jedno veľké biomagnetické pole (aura), ktoré obklopuje naše telo, a tiež má svoju vlastné frekvenciu. Dokonca aj naše ruky sú obklopené biomagnetickým polom. V rámci výskumov sa prišlo na to, že biomagnetické pole liečiteľov je v okamihu liečenia oveľa silnejšie ako  polia ostatných ľudí. Napríklad ruky liečiteľov  dosiahli hodnoty poľa 0,002 Gaussov, čo je  1000x viac, než akékoľvek iné pole, ktoré ľudské telo vyžaruje. Toto pole pulzovalo v rôznych frekvenciách v rozmedzí od 0,3 – 30 Hz, ale najčastejšie sa pohybovalo v rozmedzí 7-8 Hz.