Ruky liečiteľa môžu vyžarovať aj iné druhy energie, ktoré majú tiež terapeutické účinky. Pozorovania nasvedčujú  tomu, že ruky liečiteľa vyžarujú infračervené vlny, tachyony, mikrolvny a ďalší druh fotónového  žiarenia, na ktoré biologické systémy reagujú. Ak je človek chorý, nie sú biomagnetické frekvencie jedného alebo viac orgánov v „ zdravom“ rozsahu.  Časť tela, ktorá je zložená z buniek, napríklad tkanivo alebo orgán, disponuje stálymi frekvenciami, ktoré riadia dôležité procesy, akým je napríklad bunkové delenie ( reprodukcia…obnova). Ak je orgán alebo tkanivo zdravé, frekvencie  určitých orgánov bývajú spravidla veľmi stabilné. Pokiaľ bunka z nejakého dôvodu zmení svoju frekvenciu, signály zo susedných buniek v nej opäť nastavia správnu frekvenciu. Avšak pokiaľ  svoj rytmus (frekvenciu) stratí príliš veľa buniek, môže sila prepojených chybných vibrácii narušiť stabilitu  celého systému, a to môže viesť k ochoreniu alebo funkčnej poruche. To presne zodpovedá metafyzickej predstave, že choroba začína v aure ( biopoli )  a až potom sa prejaví na fyzickom tele. Pokiaľ liečiteľ priloží svoje ruky do okolia chorého orgánu, začína liečiť. Biomagnetické pole vychádzajúce z jeho rúk je omnoho silnejšie ako narušené biomagnetické pole z chorého orgánu alebo tkaniva. Okrem toho  začne biomagnetické pole v rukách liečiteľa pulzovať  presne tou frekvenciou, ktorú liečený potrebuje. Pretože biomagnetické pole liečiteľa je silnejšie ako pole chorého orgánu, indukujú sa zdravé frekvencie v poli chorého orgánu. Je známe, že napríklad nervy sa hoja pri frekvencii 2 Hz, kosti pri frekvencii 7 Hz a kapilárne cievy pri 15 Hz.