Trochu o fungovaní rodinných  konštelácii a rezonancii. : Dr. Rupert Sheldrake tvrdí, že na subatomárnej úrovni existujú tzv.morfocké polia, ktoré umožňujú prenášať rezonanciu naprieč času a priestoru. Tieto morfické polia uchovávajú spiemienky a isté vzorce. Môžeme na tieto morfické polia nazerať ako na určitú formu nehmotnej „superinformačnej diaľnice“, ktorá uchováva spomienky na všetko, čo sa kedy prihodilo. Táto myšlienka je dôležitá v súvislosti s našimi predkami. Ak tieto morfické polia, uchovávajú všetky spomienkové vzorce, potom v nich budú zaznamenané i životy našich predkov. Podľa vedeckej teórie, môže byť energia prenášaná iba tam, kde existuje rezonančné spojenie. (Je to možné pozorovať, pri prebiehajúcej rodinnej konštelácii, kedy osoba, ktorá zastupuje napríklad klienta, ktorý zažíva podobný osud, ako jeho predok, bez toho, aby predka poznal..klient a predok jednoducho zažívajú nevedomky rezonančné spojenie) V rámci týchto morfických polí sa potom prirodzene najsilnejšie napojujeme na tie rezonancie, ktoré zrkadlia ľudské charaktery. Keďže naše genetické kódy obsahujú naše rodové vzorce, tak na nás práve tie energie, ktoré s nami rezonujú, budú mať teoreticky aj prakticky najhlbší vplyv.(David Furlong-Morfická rezonancia 2021)