Spojenie medzi rodičom a dieťaťom sa prejavuje ako jeden článok reťazca rodovej karmy, ktorý sa vinie späť v čase. Vaše spojenie s vašou rodinou vám umožňuje narodiť sa do tejto špecifickej rodinnej línie, kde treba dané spojenie pochopiť a rešpektovať. Mnohým ľuďom pripadá absurdné, že činy ich neznámych predkov by mohli nejako súvisieť s tým, čo sa v ich živote deje v súčasnosti. Pri preskúmaní karmy druhých ľudí však stále znova a znova zisťujú, že ich problémy sa tiahnu naprieč mnohými generáciami dozadu. Ich duch teda nie je len individuálnou entitou, ale je súčasťou ducha ich rodu. Je súčasťou rodinného systému (odvodený názov „Rodinné systemické konštelácie“). V posledných rokoch si terapeuti začali uvedomovať opakujúce sa vzorce správania v jednotlivých rodoch, akoby sa tieto predávali z pokolenia na pokolenie a ovolyvňovali raz jedného člena, inokedy druhého. Celkom určite tu pôsobí nejaká hlboká rodinná dynamika, ktorá v súčasnosti vyplávava na svetlo aj prostredníctvom najnovších objavov epigenetiky. Rodinné konštelácie napríklad pomáhajú osvetliť a doliečiť spomínané opakujúce sa vzorce správania. V rodinných konšteláciách sa dokážeme v čase akoby vrátiť späť, a takéto vzorce preliečiť a pochopiť.