V predchádzajúcom príspevku som okrajovo spomenula, akým spôsobom na nás môžu vplývať osudy predkov. Keby sme chceli použiť porovnanie s rádiom, existovali by dve problematické oblasti. Mohlo by sa stať, že samotné rádio ( prijímač ) je pokazený, preto aj naďalej vysiela narušené a chybné signály. V tomto prípade, by bolo potrebné  opraviť vlastné rádio. Je však ale možné, že poškodené môžu byť programy, signály, ktoré k nám prichádzajú z vysielača ( predok ). V takom prípade pomáha, ak sa tento chybný signál ( frekvencia) v rádiu izoluje. Avšak izolovanie signálu nezmení príčinu daného problému. Môžeme preladiť rádio, na inú frekvenciu  počúvať inú stanicu. AK je príčina problému blokovaná, čím je nám znemožnené prejavovať sa obvyklým spôsobom, tak by mohlo hroziť nebezpečenstvo, že sa problém ( signál) zvýrazní, prehĺbi a vynorí sa v závažnejšej podobe v ďalšej generácii. Preto práve v rodinných konšteláciách pri práci s predkami, pri práci s rodovými líniami dávame prednosť prístupu, v ktorom sa tieto chybné signály uzdravia, aby sa tento blok už v ďalších generáciách nevyskytoval. Niektorým ľuďom by sa takéto „ uzdravenie“ chybných vzorcov, signálov môže zdať veľmi  náročné ale v rodinných konšteláciách je spôsob, ktorý tieto chybné rodové vzorce dokážeme uzdraviť, ba dokonca vieme pochopiť príčinu a konanie predkov.