Rozchod je vždy veľmi bolestivá skutočnosť. Je potrebné to uznať, a človek by mal byť pripravený  túto bolesť plne precítiť. Inak „uviazne“ a nebude schopný úplne prijať nasledujúci vzťah. Pri rozchode  odumiera niečo ako „sen o spoločnom živote“. Je to bolestivé a človek musí dať priestor bolesti a smútku. Pritom je častou príčinou rozchodu akási „ zapletenosť“ ( rozumej „zapletenosť v systéme“ – konštelačne) – nie vždy je na vine jeden z partnerov. Zapletenosť vzniká nevedomky. Takéto skutočnosti dokážeme odhaliť metódou rodinných konštelácii. Pomôcť nám môžu spomienky na pekný začiatok vzťahu alebo niekedy k oslobodeniu  stačí iba jediné slovo „škoda“. Je dôležité, aby obaja uznali, že si vzájomne ublížili a každý z nich by si mal prevziať za to „svoj diel zodpovednosti“ (k tejto časti sa aj viažu konkrétne činnosti a vety, ktoré v konšteláciách používame).  Nech sa stalo čokoľvek, tento vzťah je súčasťou života a je potrebné ho prijať a pritakať, prijať skutočnosť. Je tiež dôležité, si uvedomiť, že rozvodom , rozchodom sa puto ako také nezruší.  Existuje naďalej, ale v inej forme. Partneri sú aj naďalej k sebe istou formou pripútaní. Preto ak „ nový „ partner v konšteláciách uzná a povie svojej prvej žene: „ si mojou prvou ženou, a aj keď sme sa rozišli, navždy prvou zostaneš a budeš mať miesto v mojom srdci“ – až potom je človek akoby voľný a môže sa odpútať. ( Na konšteláciách je krásne, že  čokoľvek sa deje, akékoľvek usporiadanie vzťahov, aj ak sa jedná o rozchod, koná sa vždy s láskou a bez negatívnych emócii.) Pre novú partnerku je tiež dôležité aby  veci prijala tak, ako sú, to znamená, že je druhou manželkou a so svojim mužom je akoby „na úkor“ prvej. ( Akoby vďaka tomu, že prvá žena bola takou akou bola, a teda nastal rozchod, vďaka tomu, teraz ona zaujala miesto po boku muža.) Správnou vetou by bola : “Prijímam ťa, ako jeho prvú manželku a ďakujem, že si mi prenechala miesto.“ Nepriznanie alebo neprijatie týchto skutočností býva mnoho krát dôvodom krachu  nastávajúceho vzťahu, alebo neschopnosť si vôbec nový vzťah nájsť…..(W.Nelles, 20112)