Konštelácie patria medzi moderné psychoterapeutické metódy, ktoré fungujú na princípe usporiadania systémov, v ktorých žijeme. Každý z nás je súčasťou celku. Cieľom rodinných konštelácii je zmena vzťahov a postojov v systémoch. Podľa B.Hellingera sú metódou na spoznávanie a úpravu skrytých síl, ktoré spoluvytvárajú našu súčasnú životnú situáciu. Ako jedna z mála metód pomáha nielen klientovi, ale aj nasledujúcim generáciám. Všetci sme už aspoň raz v živote zažili, že nekonali tak, ako by chceli ale pristihnú sa, že robia presne to, čo nechceli a neplánovali. Niekedy si všímame, že presne to správanie, ktoré nám vadilo na našich rodičoch, nevedomky opakujeme sami, hoci nechceme. Mnoho odborníkov sa dnes zhoduje na tom, že mnoho problémov nepramení z našej individuálnej histórie, ale z histórie systému celej rodiny. Každý z nás je hlboko spojený s ľuďmi patriacimi do nášho rodinného systému, ktorý ale siaha cez niekoľko generácii. Toto spojenie môže zapríčiňovať choroby, depresie, rôzne zlyhania, vzťahové a pracovné problémy, náchylnosť k nehodám. Finančné problémy, atď. Metóda napomáha k hlbšiemu porozumeniu každému zúčastnenému, nie iba tomu, kto má postavenú konšteláciu.