Väčšina ľudí túži po rodinnom šťastí, ale bohužiaľ nie každému sa to podarí dosiahnuť. Čo je príčinou rodinných konfliktov? Prečo má veľa párov každým rokom stále viac vzájomných požiadaviek, nezhôd a sporov? Prečo niektoré rodiny doslova prenasledujú ochorenia alebo tragické udalosti? Prečo niektoré generácie prenasledujú závislosti? Existuje z takýchto situácii východisko? Odpovede sú často skryté v našich rodinných systémoch, ktoré vyjdu na svetlo sveta v metóde rodinných konštelácii. V rodinných systémoch sa nachádzajú príčiny  všetkých úspechov, nešťastí, chorôb, zdravia, šťastných udalostí alebo tragédii. Každý človek na svojej životnej ceste nadväzuje veľmi mnoho vzťahov. Bez nich neexistuje život. Najsilnejšie  a najpevnejšie vzťahy sú vo vnútri rodinného systému, medzi členmi rodiny. Napriek tomu, že členovia rodinného systému žijú ďaleko od seba, z určitého dôvodu spolu nekomunikujú, puto medzi nimi stále trvá. Nevyriešené  konflikty prechádzajú z generácie na generáciu.  Ľudia často žijú životy druhých a pri tom opakujú chyby svojich predkov. Sme pokračovaním života našich predkov, nezávisle na tom, aký boli. Pokračujeme v ich živote a naše deti pokračujú v v živote našom. Dedíme vzhľad svojich predkov, povahové vlastnosti a osudy. Riešime problémy, ktoré  naši predkovia nevyriešili. Vo svojom živote znovu prežívame osud matiek, alebo otcov, babičiek, dedov, a často v sebe nevedomky nosíme ich potlačované emócie. Ich život v nás pokračuje ďalej. Sme navždy spojený so svojim rodom, pretože k nemu patríme.

Nik nevydrží žiť sám. Každý človek potrebuje vzťahy – rodinu alebo skupinu ľudí, ktorí ju nahradzujú. So svojou rodinou sme spojení pevnými putami.  V každom človeku sú uložené informácie  o jeho rode, o všetkých udalostiach, ku kt. v minulosti došlo. Každý človek je lojálny ku svojej rodine. Lojalita znamená vernosť, nevedomú oddanosť človeka voči zvyklostiam, zásadám, pravidlám, zákazom, prehreškom, kt. existujú v rodinnom systéme. Základom lojality je na jednej strane  láska k rodinným príslušníkov a na druhej strane strach zo straty spolupatričnosti, strach z vylúčenia. V rannom detstve  je pre dieťa lojalita k rodine otázkou života a smrti. Dieťa je úplne závislé na rodičoch.  Rodina mu poskytuje  a pokrýva základné životné potreby od potravy, citovej opora až po ochranu. Na základe rodinných hodnôt, čo rodina považuje za dobré, čo za zlé človek rozdeľuje ľudí na “ dobrých a zlých“, na “ vinníkov  a nevinných“..  Základom nevedomej vernosti svojim predkom je túžba patriť do nejakej skupiny. Každý človek potrebuje vzťahy, potrebuje skupinu ľudí, do ktorej bude patriť.