..svoju realitu si vytvárame sami, ako jedinci aj ako skupiny, prostredníctvom svojich myšlienok a pocitov. Naše vnútorné JA k nám priťahuje ostatných a prostredníctvom nás pomáha vytvárať život…. Kĺúčom k úspechu je sebaistota, túžba a vôľa.