Niektorým, čo prežili bolestivé veci a konečne našli svoju cestu, ako sa s nimi vyrovnať, opätovné ohliadnutie späť môže tento stav rozbiť a privodiť znovu celé utrpenie. Ste pripravení pozrieť sa na túto tému ešte raz, aby ste mohli vykročiť novou cestou? Nad týmto veľmi osobným rozhodnutím nik iný okrem vás nemôže vyniesť rozsudok. Láska znamená porozumieť ceste toho druhého a rešpektovať ju. Až keď porozumiete vzájommým chybám a príjmete ukončenie bývalého vzťahu, môžete vykročiť k novému vzťahu. Prečo sa pred tým niektorí ľudia uzatvoria? Jedným z dôvodov môže byť, že ešte nedozrel čas. Iným dôvodom môže byť námaha. Cesta k zmene môže znamenať isté úsilie. Ak človek nie je pripravený vynaložiť ho, zostanú dvere zatvorené.
Spomeňte si na situácie, v kt.ste váhali niečo spraviť. Možno sa vám to niekedy vymklo z rúk ale stalo sa to aj tak. Vaša voľba spočívala v tom, či vec urýchlite alebo spomalíte. Ak sa obzriete späť, čo by ste urobili inak? Poznáte ľudí, ktorí sa k zmene neodhodlali? Kde by bolo dnes, keby mali na zmenu odvahu?