S každou myšlienkou, na ktorú upierate  svoju pozornosť signalizujete mozgu, aby vytvoril  nové neuro. obvody. Skúste využívať túto schopnosť zámerne, nenechávajte do svojej mysli vchádzať negatívne myšlienky. Začnite  si vedome riadiť tvorbu nového mozgového tkaniva. Všetky živé  tkanivá vyžarujú fotony s rôznym typom a intenzitou. Jednotlivé bunky vyžarujú tiež fotony. Skúste  niekam položiť magnet a neďaleko   nasypte  kovové piliny.  Samozrejme, že magnet piliny pritiahne. Neuróny vo vašom mozgu fungujú ako magnety. Aj neuróny vo vašom mozgu vytvárajú určité polia priťahujúce udalosti. Svojou mysľou dokážete aktivovať úžasnú mašinériu svojho mozgu, ktorá dokáže ovplyvniť prostredie okolo seba. Skúste svoju myseľ ovládnuť tak, aby projekt zmeny prostredia sama  riadila. Energetické polia  vytvorené napríklad routerom umožňujú komunikáciu medzi PC a routerom. Tieto polia sú neviditeľné. Prečo neveríme, že pole vytvorené našim mozgom má tak isto veľkú silu? Takýto prenos potrebuje hardware, ktorým je náš mozog a v tomto prípade je softwaerom naša myseľ.  Signály putujúce našimi  nervovými dráhami vytvárajú energetické polia, ktoré sa menia v závislosti na obsahu vedomia. Je mnoho dôkazov a vedeckých štúdii, ktoré dokazujú, že myseľ je schopná meniť hmotu na veľmi malej úrovni – na úrovni atómov a molekúl.

Každá bunka v našom tele má svoje vlastné elektromagnetické pole. Elektromagnetizmus je jadrom biologických procesov. Každá bunka syntetizuje proteín do  rôznych zložitých štruktúr  ( podobne, ako sa do istých štruktúr usporiadali piliny v pokuse s magnetom). V roku 1949 Burr ( Burr and Mauro, 1949) zistil, že polia, sú živými  organizmami nie len vytvárané, ale že hmotu tiež tvoria tým, že poskytujú „siločiary“ okolo ktorých sa môže hmota usporiadať. V knihe „The Fields of Life (1973)“ Burr použil analógiu kovových pilín. Ak odstránite kovové piliny okolo magneta a nahradíte ich novými, opäť sa  usporiadajú do rovnakých vzorov, ako predošlé. Burr napísal: “.. a niečo podobné sa deje v ľudskom tele“. Dnes už vieme, že existujú kmeňové bunky. Sú to akési  „prázdne bunky“, z ktorých telo dokáže vytvoriť akékoľvek tkanivo. Ako je možné, že bunka vie, aké tkanivo, a v akom tvare, s akou funkciou má nahradiť? Presne vďaka týmto poliam sa dokážu bunky obnovovať do rovnakého „ vzorca“, v akom sa nachádzali bunky odumreté, …zničené. ak sa napríklad porežete do prsta, koža vám dorastie . Pole poskytuje akýsi „ plán“, podľa ktorého sa nové bunky organizujú. Dnes už vieme, že energia hmotu organizuje. Burr ďalej skúmal,  skupinu žien s rakovinou maternice. Zistil, že maternice týchto žien mali odlišný elektromagnetický náboj ako  maternice zdravé. ( Langman and Burr,1947). Burr následne zistil, že  mnoho žien, navonok zdravých, vykazovalo iný elektromagnetický náboj maternice ako mali rovnako zdravé ženy. Po istom čase zistil, že u týchto  navonok zdravých žien, sa postupne rozvinula rakovina maternice.  Burrova štúdia dokázala, že orgány a organizmy, nevytvárajú energetické polia, ale že energetické polia vytvárajú predlohy, okolo ktorých sa kondenzuje hmota.  Prišiel na to, že ak zmeníte „pole“, zmeníte hmotu. Staré čínske porekadlo  liečiteľov ( pracujúcich s REIKI) hovorí : „ Myšlienka  riadi čchi, a krv nasleduje čchi.“..a teda energia riadi hmotu. (D. Church, 2018)